รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้ ปีการศึกษา 2560
 
 
  ประมวลภาพงาน OBEC AWARDS 2017  ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในนามเจ้าภาพจัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้
ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560  ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้โอกาสในการจัดประกวดครั้งนี้  ขอขอบพระคุณท่านดร.สังคม จันทร์วิเศษ  แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการตัดสินการประกวด คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดทุกฝ่าย และผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่าน  ที่ทำให้การจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 7
ประจำปีการศึกษา 2560 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี                                  
 
    
                          แจ้งข่าวการรับเอกสารการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
ระดับภาคใต้  ประจำปีการศึกษา 2560
ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
109/1 ถนนธราธิบดี  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130
โทร.077-315061  มือถือ 087-2728685 (คุณอัจฉรา  ชุมวรฐายี)


***หมายเหตุ
จัดเอกสารฉบับปรับปรุงสมบูรณ์  ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561


 
 
 
 
 
 
หนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS)  ภาคใต้ ครั้งที่ 7  ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน ​(OBEC AWARDS)

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนผังโต๊ะการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
แจ้งเปลี่ยนรูปแบบผังโต๊ะการประกวดรางวัลทรงคุณค่า
แผนผังโต๊ะการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  ระดับภาคใต้  ประจำปีการศึกษา 2560
แผนผังการแข่งขันรอบที่ 1
(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

แผนผังการแข่งขันรอบที่ 2
(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

แผนผังการแข่งขันรอบที่ 3
(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

แผนผังการแข่งการรอบที่ 4
(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

 
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 20:11 น.
แจ้งการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวด
เปิดระบบการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดสามารถพิมพ์ประจำตัวผู้เข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขนาดในการพิมพ์บัตรผู้เข้าประกวด
คือ ขนาด 3.75 นิ้ว * 5.5 นิ้ว

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 16:22 น.
ตารางการแข่งขันผู้เข้าประกวด Obec Awards ระดับภาคใต้ ประจำปี 2560

ตารางการแข่งขันผู้เข้าประกวด Obec Awards ระดับภาคใต้ ประจำปี 2560
ตารางเวลาแข่งขันด้านวิชาการ
ตารางเวลาแข่งขันด้านบริหารจัดการ
ตารางเวลาแข่งขันด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ตารางเวลาแข่งขันด้านลูกจ้างยอดเยี่ยม

 
วันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 16:02 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
5. รายชื่อผู้เข้าประกวดด้านลูกจ้าง
 
วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 20:29 น.
แนวปฏิบัติของผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า Obec Awards ภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

 แนวปฏิบัติของผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า Obec Awards ภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 
วันจันทร์ ที่ 08 มกราคม 2561 เวลา 12:15 น.
การจัดการประกวด Obec Awards ภาคใต้ ครั้งที่7 ประจำปีการศึกษา 2560

สถานที่ประกวด โรงแรมนิภาการ์เด้น  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่การประกวดผลงาน  วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561


วันเสาร์ ที่ 06 มกราคม 2561 เวลา 14:48 น.
สถานที่ประกวดรางวัลทรงคุณค่า Obec Awards ภาคใต้

สถานที่ในการจัดการประกวด 
โรงแรมนิภาการ์เด้น  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

83/25 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง, ต.มะขามเตี้ย, สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, 

โทร. 077 405 790


วันศุกร์ ที่ 05 มกราคม 2561 เวลา 14:33 น.
การลงทะเบียน


วิธีการลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้าประกวด
1. เลือกด้านการประกวด
2. คลิกเลือกกิจกรรม ประเภทของผู้เข้าประกวด โดยเลือกทุกกิจกรรมที่ต้องการกรอกข้อมูลในหน้าเว็บนี้เลยนะค่ะ
3. คลิกตกลง
4. จากนั้นก็จะเพิ่มข้อมูลผู้เข้าประกวดได้

 
วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 12:33 น.
แจ้งข่าวการลงทะเบียน
แจ้งข่าวการลงทะเบียนข้อมูลในระบบ
หากเขตพื้นที่ใดมีปัญหาในการลงระบบ หรือข้อมูลศูนย์หาย
ให้ดำเนินการทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าประกวด
  • รายชื่อ - สกุล  โรงเรียน ผู้เข้าประกวด
  • รหัสการประกวด
  • ประเภทกิจกรรมการประกวด
จัดส่งบัญขีรายชื่อมาที่
คุณอัจฉรา  ชุมวรฐายี
E-mail :  [email protected]


 
วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 12:07 น.
หลักเกณฑ์รางวัลเพิ่มเติม การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

รหัส 255-272 หลักเกณฑ์ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher
รหัส 275-279 หลักเกณฑ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC
รหัส 280-281หลักเกณฑ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  PLC
รหัส 282-286 หลักเกณฑ์ครูผู้สอนยอดเยี่ยม PLC
รหัส 291 หลักเกณฑ์สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ PLC
รหัส 293 หลักเกณฑ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC การศึกษาพิเศษ
รหัส 295 หลักเกณฑ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC การศึกษาพิเศษ
รหัส 299-300 หลักเกณฑ์สถานศึกษา PLC

 
วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 23:14 น.
แก้ไขเกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
ขยายเวลาลงทะเบียน
คำชี้แจงการส่งเอกสารการประกวด
หนังสือประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) 2560

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 12
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 492
สัปดาห์ที่แล้ว 939
เดือนนี้ 586
เดือนที่แล้ว 4,034
ปีนี้ 14,155
ทั้งหมด 150,564
  กลุ่มไลน์เพื่อติดต่อประสานงาน

ผู้ประสานงาน
คุณอัจฉรา  ชุมวรฐายี  โทร.087-2738685

ผู้ดูแลระบบ
คุณอัจฉราวดี  เกศแก้ว  โทร.093-6343399