รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้ ปีการศึกษา 2560
 
 
  ประมวลภาพงาน OBEC AWARDS 2017  ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในนามเจ้าภาพจัดประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้
ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560  ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้โอกาสในการจัดประกวดครั้งนี้  ขอขอบพระคุณท่านดร.สังคม จันทร์วิเศษ  แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการตัดสินการประกวด คณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดทุกฝ่าย และผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่าน  ที่ทำให้การจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 7
ประจำปีการศึกษา 2560 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี                                  
 
    
                          แจ้งข่าวการรับเอกสารการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
ระดับภาคใต้  ประจำปีการศึกษา 2560
ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
109/1 ถนนธราธิบดี  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84130
โทร.077-315061  มือถือ 087-2728685 (คุณอัจฉรา  ชุมวรฐายี)


***หมายเหตุ
จัดเอกสารฉบับปรับปรุงสมบูรณ์  ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561


 
 
 
 
 
 
หนังสือเชิญคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS)  ภาคใต้ ครั้งที่ 7  ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน ​(OBEC AWARDS)

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนผังโต๊ะการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
แจ้งเปลี่ยนรูปแบบผังโต๊ะการประกวดรางวัลทรงคุณค่า
แผนผังโต๊ะการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  ระดับภาคใต้  ประจำปีการศึกษา 2560
แผนผังการแข่งขันรอบที่ 1
(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

แผนผังการแข่งขันรอบที่ 2
(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

แผนผังการแข่งขันรอบที่ 3
(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

แผนผังการแข่งการรอบที่ 4
(คลิกที่ภาพเพื่อขยาย)

 
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 20:11 น.
แจ้งการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวด
เปิดระบบการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดสามารถพิมพ์ประจำตัวผู้เข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขนาดในการพิมพ์บัตรผู้เข้าประกวด
คือ ขนาด 3.75 นิ้ว * 5.5 นิ้ว

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 16:22 น.
ตารางการแข่งขันผู้เข้าประกวด Obec Awards ระดับภาคใต้ ประจำปี 2560

ตารางการแข่งขันผู้เข้าประกวด Obec Awards ระดับภาคใต้ ประจำปี 2560
ตารางเวลาแข่งขันด้านวิชาการ
ตารางเวลาแข่งขันด้านบริหารจัดการ
ตารางเวลาแข่งขันด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ตารางเวลาแข่งขันด้านลูกจ้างยอดเยี่ยม

 
วันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 16:02 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
5. รายชื่อผู้เข้าประกวดด้านลูกจ้าง
 
วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 20:29 น.
แนวปฏิบัติของผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า Obec Awards ภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

 แนวปฏิบัติของผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า Obec Awards ภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

 
วันจันทร์ ที่ 08 มกราคม 2561 เวลา 12:15 น.
การจัดการประกวด Obec Awards ภาคใต้ ครั้งที่7 ประจำปีการศึกษา 2560

สถานที่ประกวด โรงแรมนิภาการ์เด้น  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่การประกวดผลงาน  วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561


วันเสาร์ ที่ 06 มกราคม 2561 เวลา 14:48 น.
สถานที่ประกวดรางวัลทรงคุณค่า Obec Awards ภาคใต้

สถานที่ในการจัดการประกวด 
โรงแรมนิภาการ์เด้น  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

83/25 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง, ต.มะขามเตี้ย, สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, 

โทร. 077 405 790


วันศุกร์ ที่ 05 มกราคม 2561 เวลา 14:33 น.
การลงทะเบียน


วิธีการลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้าประกวด
1. เลือกด้านการประกวด
2. คลิกเลือกกิจกรรม ประเภทของผู้เข้าประกวด โดยเลือกทุกกิจกรรมที่ต้องการกรอกข้อมูลในหน้าเว็บนี้เลยนะค่ะ
3. คลิกตกลง
4. จากนั้นก็จะเพิ่มข้อมูลผู้เข้าประกวดได้

 
วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 12:33 น.
แจ้งข่าวการลงทะเบียน
แจ้งข่าวการลงทะเบียนข้อมูลในระบบ
หากเขตพื้นที่ใดมีปัญหาในการลงระบบ หรือข้อมูลศูนย์หาย
ให้ดำเนินการทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าประกวด
  • รายชื่อ - สกุล  โรงเรียน ผู้เข้าประกวด
  • รหัสการประกวด
  • ประเภทกิจกรรมการประกวด
จัดส่งบัญขีรายชื่อมาที่
คุณอัจฉรา  ชุมวรฐายี
E-mail :  [email protected]


 
วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 12:07 น.
หลักเกณฑ์รางวัลเพิ่มเติม การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

รหัส 255-272 หลักเกณฑ์ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher
รหัส 275-279 หลักเกณฑ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC
รหัส 280-281หลักเกณฑ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  PLC
รหัส 282-286 หลักเกณฑ์ครูผู้สอนยอดเยี่ยม PLC
รหัส 291 หลักเกณฑ์สถานศึกษาการศึกษาพิเศษ PLC
รหัส 293 หลักเกณฑ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC การศึกษาพิเศษ
รหัส 295 หลักเกณฑ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC การศึกษาพิเศษ
รหัส 299-300 หลักเกณฑ์สถานศึกษา PLC

 
วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 23:14 น.
แก้ไขเกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
ขยายเวลาลงทะเบียน
คำชี้แจงการส่งเอกสารการประกวด
หนังสือประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) 2560

เข้าสู่ระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 12
เมื่อวาน 31
สัปดาห์นี้ 181
สัปดาห์ที่แล้ว 268
เดือนนี้ 181
เดือนที่แล้ว 1,580
ปีนี้ 10,237
ทั้งหมด 132,196
  กลุ่มไลน์เพื่อติดต่อประสานงาน

ผู้ประสานงาน
คุณอัจฉรา  ชุมวรฐายี  โทร.087-2738685

ผู้ดูแลระบบ
คุณอัจฉราวดี  เกศแก้ว  โทร.093-6343399