รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  
  .

เว็บการประกวดระดับชาติ คลิกที่นี่
.
 
 

  รางวัลเพิ่มเติมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS)  

ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

- รหัส 255-272 รางวัลครูผู้สอน Active Teacher
หลักเกณฑ์        สรุปแบบประเมิน
- รหัส 273-274 รางวัล สพท. PLC
หลักเกณฑ์        แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น       สรุปแบบประเมิน
- รหัส 275-279 รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC
หลักเกณฑ์        แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น       สรุปแบบ
ประเมิน
 
 
  - รหัส 280-281 รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  PLC
หลักเกณฑ์        แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น       สรุปแบบประเมิน
- รหัส 282-286 รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม PLC
หลักเกณฑ์        สรุปแบบประเมิน
- รหัส 287-288 รางวัลศึกษานิเทศก์ PLC
หลักเกณฑ์        แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น       สรุปแบบประเมิน

 
 
  - รหัส 289-290 รางวัลศึกษานิเทศก์ ต้นแบบ
หลักเกณฑ์        แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น       สรุปแบบประเมิน
- รหัส 291-292 รางวัลสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ/การศึกษาสงเคราะห์ PLC
หลักเกณฑ์        แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น       สรุปแบบประเมิน
 
 
  - รหัส 293-294 รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC การศึกษาพิเศษ/การศึกษาสงเคราะห์
หลักเกณฑ์        แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น      สรุปแบบประเมิน
- รหัส 295-296 รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC การศึกษาพิเศษ/
การศึกษาสงเคราะห์

หลักเกณฑ์        สรุปแบบประเมิน
- รหัส 297-298 รางวัลครูผู้สอนศึกษาพิเศษ/ศึกษาสงเคราะห์ PLC
หลักเกณฑ์        สรุปแบบประเมิน

 
 
 
- รหัส 299-300 รางวัลสถานศึกษา PLC
หลักเกณฑ์        แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น       สรุปแบบประเมิน
 
  แก้ไขเกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560แก้ไขหลักเกณ์การประกวด ชุดที่ 1

แก้ไขหลักเกณ์การประกวด ชุดที่ 2
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ดาวน์โหลด เพลง Obec Awards และ เอกสารการให้คะแนน ของกรรมการตัดสินทุกรายการประกวด
ผู้จัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาค สามารถดาวน์โหลดเพลง Obec Awards ได้ที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารการให้คะแนน ของกรรมการตัดสินทุกรายการประกวด ได้ที่นี่ 

เว็บไซต์ระดับภาค

คลิกเพื่อเปิดเว็บ

ผู้ประสานงาน

โทรศัพท์

1. ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาปกติ นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ 0866674350
2. ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาพิเศษ นายสุเทพ เงาเรือง 0968842625
3. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาปกติ นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ 0981649571
4. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ นายภิญโญ แสงสกุล 0880694415
5. ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ นางณกมล นกแก้ว 0918435530
6. ระดับภาคเหนือ การศึกษาปกติ นายเมธี ศรีทิพย์ 0946346534
7. ระดับภาคใต้ การศึกษาปกติ นางสาวอัจฉราวดี เกศแก้ว 0936343399
8. ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ 074330147


กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ

ภาค

วันที่ประกวด

1 ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ 17-18 มกราคม 2018
2 ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ 19-20 มกราคม 2018
3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาพิเศษ 22-23 มกราคม 2018
4 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาปกติ 23-24 มกราคม 2018
5 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ 23-24 มกราคม 2018
6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาปกติ 30 มกราคม 2018
7 ระดับภาคใต้ การศึกษาปกติ 18-20 มกราคม 2561
8 ระดับภาคเหนือ การศึกษาปกติ 29-30 มกราคม 2561