แก้ไขเกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

แก้ไขหลักเกณ์การประกวด ชุดที่ 1

แก้ไขหลักเกณ์การประกวด ชุดที่ 2
 
วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 22:56 น.