สถานที่ประกวดรางวัลทรงคุณค่า Obec Awards ภาคใต้

สถานที่ในการจัดการประกวด 
โรงแรมนิภาการ์เด้น  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

83/25 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง, ต.มะขามเตี้ย, สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, 

โทร. 077 405 790


วันศุกร์ ที่ 05 มกราคม 2561 เวลา 14:33 น.