ขยายเวลาลงทะเบียน

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขยายเวลาการลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้าประกวด Obec Awards 2560  ระดับภาคใต้
                       
จากเดิมปิดรับวันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 24.00 น. 
ขยายเวลาเป็นวันที 29 ธันวาคม 2560 เวลา 24.00 น.

****ย้ำ !!!! ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 29 ธันวาคม 2560
เวลา 24.00 น. นี้ *****

 
วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 20:46 น.