การจัดการประกวด Obec Awards ภาคใต้ ครั้งที่7 ประจำปีการศึกษา 2560

สถานที่ประกวด โรงแรมนิภาการ์เด้น  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่การประกวดผลงาน  วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561


วันเสาร์ ที่ 06 มกราคม 2561 เวลา 14:48 น.