ตารางการแข่งขันผู้เข้าประกวด Obec Awards ระดับภาคใต้ ประจำปี 2560

ตารางการแข่งขันผู้เข้าประกวด Obec Awards ระดับภาคใต้ ประจำปี 2560
ตารางเวลาแข่งขันด้านวิชาการ
ตารางเวลาแข่งขันด้านบริหารจัดการ
ตารางเวลาแข่งขันด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ตารางเวลาแข่งขันด้านลูกจ้างยอดเยี่ยม

 
วันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 2561 เวลา 16:02 น.