รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ดาวน์โหลด เพลง Obec Awards และ เอกสารการให้คะแนน ของกรรมการตัดสินทุกรายการประกวด
ผู้จัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับภาค สามารถดาวน์โหลดเพลง Obec Awards ได้ที่นี่ 

ดาวน์โหลดเอกสารการให้คะแนน ของกรรมการตัดสินทุกรายการประกวด ได้ที่นี่ 

เว็บไซต์ระดับภาค

คลิกเพื่อเปิดเว็บ

ผู้ประสานงาน

โทรศัพท์

1. ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาปกติ นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ 0866674350
2. ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาพิเศษ นายสุเทพ เงาเรือง 0968842625
3. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาปกติ นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ 0981649571
4. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ นายภิญโญ แสงสกุล 0880694415
5. ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ นางณกมล นกแก้ว 0918435530
6. ระดับภาคเหนือ การศึกษาปกติ นายเมธี ศรีทิพย์ 0946346534
7. ระดับภาคใต้ การศึกษาปกติ นางสาวอัจฉราวดี เกศแก้ว 0936343399
8. ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ 074330147


กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ

ภาค

วันที่ประกวด

1 ระดับภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ 17-18 มกราคม 2018
2 ระดับภาคใต้ การศึกษาพิเศษ 19-20 มกราคม 2018
3 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาพิเศษ 22-23 มกราคม 2018
4 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ 23-24 มกราคม 2018
5 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาปกติ 23-24 มกราคม 2018
6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก การศึกษาปกติ 29-30 มกราคม 2018
7 ระดับภาคใต้ การศึกษาปกติ 18-20 มกราคม 2561
8 ระดับภาคเหนือ การศึกษาปกติ 29-30 มกราคม 2561