รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS  
  แจ้งรายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วม รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 update 19/04/2561

รายละเอียด
 
 
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

 
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิิติการ มีความยินดีขอเรียนเชิญ
ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น
ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและการมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก

ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

หนังสือเชิญ               รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง

กรุณาตอบแบบตอบรับออนไลน์ กรุณาคลิ๊ก หรือ
   
ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561

 
 
 
หนังสือแจ้งให้พิมพ์เกียรติบัตร 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7
ประจำปีการศึกษา 2560


คลิ๊กที่นี่


ผู้เข้าประกวดทุกท่านสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ทางเมนูทางด้านซ้าย
หากชื่อ สกุล หรือหน่วยงานไม่ถูกต้องท่านสามารถแจ้งแก้ไขได้

ผ่านทาง Fanpage หรือ โทร. 022885651
 
 
ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 7
ประจำปีการศึกษา 2560
                 
ประกาศผลการประกวดฯและรายชื่อผู้ได้รางวัล

 
กรุณา ตรวจสอบรายชื่อ หน่วยงาน และแจ้งแก้ไขรายชื่อ
โดยเฉพาะผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
เนื่องจากต้องจัดทำโล่รางวัล และเกียรติบัตร

E-mail :  [email protected]  หรือ โทร. 022885651 
ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561
 
  แจ้งผู้เข้าประกวดทุกท่าน

ผลการประกวดต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการ
ท่านเลขาธิการ กพฐ. ต้องลงนามในประกาศก่อน
ถึงจะแจ้งลงในระบบได้ ขอให้ทุกท่านรอสักครู่
เพื่อให้คณะผู้จัดได้มีเวลาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอขอบคุณ และขออภัยในความไม่สะดวก
 
  รูปภาพกิจกรรม Obec Awards
รูปภาพกิจกรรมการประกวด  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 [ คลิกที่นี่ ]
รูปภาพกิจกรรมการประกวด  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 [ คลิกที่นี่ ]
รูปภาพกิจกรรมการประกวด  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 [ คลิกที่นี่ ]
 
  แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการประกวด
 
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

 
 
แจ้งเปลี่ยนห้องการจัดการประกวดวันที่ 1 มีนาคม 2561
จากห้องท่าชัย 2 เป็นห้องศรีนาวา
รายการประกวด ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม
2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษายอดเยี่ยม
***เวลาการประกวดคงเดิม***

แผนผังการประกวด ห้องศรีนาวา วันที่ 1 มีนาคม 2561 (โซนสีเหลือง)
 
  ประมวลภาพกิจกรรม Obecawards วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรม Obecawards วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คลิกที่นี่
 
   แจ้งผู้เข้าประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติทุกท่าน
ท่านสามารถเข้าพิมพ์บัตรประจำตัวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ที่เมนูพิมพ์บัตรประจำตัวทางด้านซ้าย
และขอให้ผู้เข้าประกวดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ กรุณาคลิ๊ก อย่างเคร่งครัด
เพื่อให้การประกวดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ผังห้องประกวด
ห้องศรีนาวา

ห้องท่าชัย 2 วันที่ 27- 28 ก.พ. 61
ห้องท่าชัย 2 วันที่ 1 มี.ค.61 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ผ่านทาง Inbox Fanpage อีกทางหนึ่ง
 
 
ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท นครนายก

ห้องศรีนาวา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 1 มีนาคม 2561


ห้องท่าชัย 2
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 1 มีนาคม 2561


หมายเหตุ :
- รายการประกวดที่ ห้องท่าชัย 2 ทุกรายการ ทุกวัน ทุกรอบการประกวด สามารถเข้าจัดได้ในช่วงเย็นก่อนวันประกวด
- รายการประกวดที่ ห้องศรีนาวา เฉพาะในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เท่านั้น ทุกรายการ ทุกรอบการประกวด สามารถเข้าจัดได้ในช่วงเย็น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
***การเข้าจัดโต๊ะการประกวด ห้องศรีนาวา  1 วันจะแข่ง 4 รอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
รอบ 08.30-10.00 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ช่วงเย็นก่อนวันแข่ง
รอบ 11.00-12.30 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 10.00 น. - 11.00 น.
รอบ 13.30-15.00 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 12.30 น. - 13.30 น.
รอบ 16.00-17.30 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 15.00 น. - 16.00 น.
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รอบ 08.00-09.30 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ช่วงเย็นก่อนวันแข่ง
รอบ 10.30-12.00 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 09.30 น. - 10.30 น.
รอบ 13.00-14.30 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 12.00 น. - 13.00 น.
รอบ 15.30-17.00 น. เข้าจัดได้ตั้งแต่ 14.30 น. - 15.30 น.

กำหนดเวลาในการนำเสนอประเภทละ 10 นาที เป็นการนำเสนอ 7 นาที และกรรมการซักถาม 3 นาที
ยกเว้น การประกวดประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้เวลา 30 นาที เป็นการนำเสนอ 20 นาที และกรรมการซักถาม 10 นาที


ทางทีมงาน OBEC AWARDS ระดับชาติ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของทุกท่าน
 
  ***แจ้งผู้เข้าประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติทุกท่าน
     ทางผู้จัดได้จัดเตรียมโต๊ะการประกวดพร้อมผ้าปูโต๊ะของทางโรงแรม
(ดังรูป)

     หากท่านนำผ้าปูโต๊ะมาเองกรุณาคลุมทับ ห้ามนำผ้าปูของทางโรงแรมออก
เนื่องจากมีสติ๊กเกอร์แจ้งผู้เข้าประกวดของแต่ละโต๊ะอยู่ ขอขอบคุณ
 
   
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์