หลักเกณฑ์รางวัลเพิ่มเติม การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
รหัส 255-272 หลักเกณฑ์ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher
รหัส 275-279 หลักเกณฑ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา PLC
รหัส 280-281หลักเกณฑ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  PLC
รหัส 282-286 หลักเกณฑ์ครูผู้สอนยอดเยี่ยม PLC
รหัส 299-300 หลักเกณฑ์สถานศึกษา PLC

***สำหรับรางวัลที่ยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ทางคณะทำงาน OBEC AWARDS กำลังเร่งดำเนินการ และจะประกาศให้ทราบเมื่อแล้วเสร็จ

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09:36 น.