แก้ไขเกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
แก้ไขหลักเกณ์การประกวด ชุดที่ 1
แก้ไขหลักเกณ์การประกวด ชุดที่ 2
 
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08:55 น.