ตรวจสอบตารางการแข่งขันระดับชาติ
1. ด้านวิชาการ
2. ด้านบริหารจัดการ
3. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
วันพุธ ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น.