​สถานที่ในการจัดการประกวด
สถานที่ในการจัดการประกวด
โรงแรมนิภาการ์เด้น  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
83/25 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง, ต.มะขามเตี้ย, สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี,
โทร. 077 405 790
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 14:06 น.