แก้ไขหลักเกณฑ์การประกวด obec awards ครั้งที่ 7

แก้ไขหลักเกณ์การประกวด ชุดที่ 1
แก้ไขหลักเกณ์การประกวด ชุดที่ 2
วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 17:54 น.