ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2561 
วันอังคาร ที่ 09 มกราคม 2561 เวลา 12:17 น.