ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 041
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววิริยา แสงมณี โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวนิดานุช ปันโปธา โรงเรียนบ้านม่วงสามปี สพป.ลำพูน เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวธนิกานต์ ทาอ้าย โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวบังอร ทองงามขำ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญทอง
5 นายวีระยุทธ ขอบเมืองฮาม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางแสงเดือน มณทนม โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง