ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายทรงยศ สกุลยา โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ