ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางดาวดึงส์ มาลาทอง โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวกชกร ยอดเมือง โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป.ตาก เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ โรงเรียนวัดวังไคร้ สพป.พิจิตร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายเสกสรร ทุนอินทร์ โรงเรียนบ้านสันทราย สพป.เชียงราย เขต 3 เหรียญทอง
5 นายวีรพล ธิกะ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เหรียญทอง
6 นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ โรงเรียนวัดหัวงิ้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวสกุณา อินอยู่ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ตาก เขต 1 เหรียญทอง
8 นายสนิท ประหา โรงเรียนสหวิทยาคม สพป.กำแพงเพชร เขต 1