ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 107
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางยุพา กลิ่นชัย โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายบุญชม ติ๊บบุ่ง โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางณัฏฐา อุ่นแก้ว โรงเรียนวัดพญาปันแดน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวรรณพร ไสยาวัน โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด