ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิเชียร นันต๊ะ โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป.น่าน เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพันธ์ุระวี วินัยพานิช โรงเรียนวัดเขาผาแรต สพป.อุทัยธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายดำเนิน ฝั้นถา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ ๕ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางหทัยรัตน์ ชาญศรี โรงเรียนวัดบ้านเหมือง สพป.สุโขทัย เขต 2 เหรียญเงิน
5 นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์ โรงเรียนห้วยพุกวิทยา สพป.พิจิตร เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี โรงเรียนวัดพระบาท สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เหรียญเงิน