ประกาศวันเวลา และสถานที่ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

ประกาศวันเวลา และสถานที่ประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 22:06 น.