ผลการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23-24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ เขต ผลการประกวด สรุปเหรียญฯ
1 สพป.เลย เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
2 สพป.นครราชสีมา เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
4 สพป.อุดรธานี เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
5 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
6 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
7 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
8 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
9 สพป.สกลนคร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
10 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
11 สพป.นครราชสีมา เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
12 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
13 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
14 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
15 สพป.มหาสารคาม เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
16 สพป.บึงกาฬ ดูผล ดูเหรียญ
17 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
18 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ดูผล ดูเหรียญ
19 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
20 สพป.มุกดาหาร ดูผล ดูเหรียญ
21 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
22 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
23 สพป.นครราชสีมา เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
24 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
25 สพป.มหาสารคาม เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
26 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
27 สพป.อุดรธานี เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
28 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
29 สพป.นครราชสีมา เขต 5 ดูผล ดูเหรียญ
30 สพป.ขอนแก่น เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
31 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
32 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ดูผล ดูเหรียญ
33 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
34 สพป.สุรินทร์ เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
35 สพป.ยโสธร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
36 สพป.นครพนม เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
37 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
38 สพป.นครพนม เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
39 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
40 สพป.อุดรธานี เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
41 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
42 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
43 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ดูผล ดูเหรียญ
44 สพป.สกลนคร เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
45 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
46 สพป.สกลนคร เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
47 สพป.เลย เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
48 สพป.ยโสธร เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
49 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
50 สพป.ขอนแก่น เขต 4 ดูผล ดูเหรียญ
51 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ดูผล ดูเหรียญ
52 สพป.อุดรธานี เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
53 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
54 สพป.เลย เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
55 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
56 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
57 สพป.หนองคาย เขต 2 ดูผล ดูเหรียญ
58 สพป.อำนาจเจริญ ดูผล ดูเหรียญ
59 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
60 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ดูผล ดูเหรียญ
61 สพป.หนองคาย เขต 1 ดูผล ดูเหรียญ
62 สพม.เขต 20 (อุดรธานี) ดูผล ดูเหรียญ
63 สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) ดูผล ดูเหรียญ
64 สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ดูผล ดูเหรียญ
65 สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) ดูผล ดูเหรียญ
66 สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) ดูผล ดูเหรียญ
67 สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ดูผล ดูเหรียญ
68 สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ดูผล ดูเหรียญ
69 สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) ดูผล ดูเหรียญ
70 สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) ดูผล ดูเหรียญ
71 สพม.เขต 23 (สกลนคร) ดูผล ดูเหรียญ
72 สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) ดูผล ดูเหรียญ
73 สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) ดูผล ดูเหรียญ
74 สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) ดูผล ดูเหรียญ
75 สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) ดูผล ดูเหรียญ
76 สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) ดูผล ดูเหรียญ
77 การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูผล ดูเหรียญ