ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 077
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุธารี แสงกล้า โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.อุดรธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางปาริชาต เชิดชู โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางขวัญพัฒน์ รตนอารีย์พร โรงเรียนบ้านโซง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางเบญจวรรณ สรวลสันต์ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง
5 นางสาวปภาดา สมประสงค์ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญทอง