ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.เขต 23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอรทัย ใจศิริ โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน
5 นายธนพล อาจจุฬา โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน
6 นายอภิรักษ์ หาญประชุม โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
7 นางพวงพยอม พาพลงาม โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญเงิน
8 นางเพ็ญพักตร์ สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประกวด
9 นางสาววราภรณ์ ปักการะโต โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด