ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 041
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวภิญญ์ธนัท ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพิศมัย ศรีวรมย์ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป.นครพนม เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางอมรรัตน์ ชื่นจิต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวแจ่มใส กรมรินทร์ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสุนิดา เกษกัน โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางบุปผา ประดิษฐ์ค่าย โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญเงิน
7 นางสิริภา กาละพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต 1