ผลการประกวด ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร ตาสี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพิสมัย ไสยลักษณ์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวรวุฒิ เทียนแก้ว โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายภักดี เติมสุข โรงเรียนนาดีวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เข้าร่วมประกวด