ผลการประกวด ด้านวิชาการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 033
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวรุ่งทิวา ศรีวรขาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสุกัญญา จำปาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวันเพ็ญ สุขเกษม โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายนิรุจน์ นครศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง