ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายศักดิ์ รุ่งแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเนรมิต กฤตาคม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายพิทักษ์ ตุ้มมี โรงเรียนกุดบงวิทยาคาร สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
5 ว่าที่ร้อยตรีปารเมศ เถายะบุตร โรงเรียนหนองหลวงศึกษา สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญทอง
6 นายบัญชา ติละกูล โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง