ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา สพป.ขอนแก่น เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางรัตติยา สมทิพย์ โรงเรียนบ้านโชกใต้ สพป.สุรินทร์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
5 นางลัชรี เดชโยธิน โรงเรียนบ้านคำครึ่ง สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
6 นายฐิตินันท์ นันทะศรี โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป.สกลนคร เขต 3 เหรียญทอง
7 นางกัลยา สุบรรณาจ โรงเรียนบ้านสวาย สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
8 นายประยูรศักดิ์ ศิริกังวาฬ โรงเรียนบ้านแสนสี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน