ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 227
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวยุภาพร ยอดคีรี โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายนราธิป บุญรมย์ โรงเรียนละทายวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายกฤตย์ พันธุโพธิ์ โรงเรียนบ้านนาทาม สพป.มุกดาหาร เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสกล บุญทด โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญเงิน
5 นายชวลิต ปฐพีเลิศสุวรรณ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด