ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 219
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิศิษย์ ใชญัน โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ(ขยายโอกาส) สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวพัชญ์ณัฏฐา เสมประเสริฐ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางมนฤดี จูงพันธุ์ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
5 นางสาวเบญจมาศ ศรีอุดร โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน