ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 204
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางศรี อินสุระ โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางเพียงจิต ศรีสุก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางรุ่งนภา อัมรัตน์ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง สพป.นครพนม เขต 2 เข้าร่วมประกวด
4 นางเตือนใจ วรรณศิลป์ โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมประกวด