ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 193
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจารุวรรณ บุญโต โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายนพดล กาญจนางกูร โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสมทรัพย์ ภูโสดา โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายภูมิภัทร มาลี โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
5 นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญทอง
6 นายจักรวาล เจริญทอง โรงเรียนหนองฝึ้งวิทยาคาร สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง