ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 192
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวันศักดิ์ คำแหง โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายขันติ จารัตน์ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายจัดสันต์ ภักดีศรี โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายชวลิต เจนเจริญ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง
5 นายสถาน ปรางมาศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง