ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 188
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพิทยา นามบุญลือ โรงเรียนบ้านยางน้อย สพป.ยโสธร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสมตระกูล แช่มช้อย โรงเรียนบ้านสระตอง สพป.นครราชสีมา เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุวิทย์ คำพร โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวชิรนุช พรหมภัทร์ โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหรียญทอง
5 นายพีรบูรณ์ สุดตา โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
6 นายสวัสดิ์ ชัยชนะ โรงเรียนบ้านกุดหว้า สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง