ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกิติคุณ จตุรภัทรวงศ์ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอุดม นาคหนองหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางมนัสชนก อุดมดี โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนิธนันท์ เครือคำ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง
5 นางสุภาวดี สมัครสมาน โรงเรียนบ้านสดอ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
6 นายอภิเดช พันธ์แซง โรงเรียนผดุงนารี สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
7 นางพนมจิตร ประทุมมา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญทอง
8 นายวุฒิไกร กิ่งแก้ว โรงเรียนสหธาตุศึกษา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญเงิน
9 นางจันทิรา เกตุโสระ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน
10 นางสาวนิตยา กองทรัพย์ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน