ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจงกลนี บูระวัฒน์ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู2500) สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางรุ่งเรือง พนิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุพรรณี ธงชัย โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน สพป.ยโสธร เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางชัชฎาพร ภารา โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญทอง
5 นางพนิดา บุตรศรี โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญครุราษฎร์สามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสุชิรา อิ่มสุข โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสาววิไลวรรณ มณีเนตร โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญเงิน
8 นางสาวกาญจนา ศรีประวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.เลย เขต 2 เหรียญเงิน