ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 110
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายคมสัน ชัยจักร์ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายชูพงศ์ บรรทะโก โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายทรงศักดิ์ กวานปรัชชา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายประสิทธิ์ ชาญศิริ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
5 นางสุเนตร ขวัญดำ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง
6 นายสนทยา เจริญพันธ์ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
7 นายรณภากาศ สุพรรณไกรสีห์ โรงเรียนยางวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน
8 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน
9 นายภัทราวุธ สิมช้า โรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) เข้าร่วมประกวด