สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครพนม เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางจารุวรรณ กิติศรีวรพันธ์ุ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางรุ่งนภา อัมรัตน์ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง สพป.นครพนม เขต 2