สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ขอนแก่น เขต 4

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นางลัชรี เดชโยธิน โรงเรียนบ้านคำครึ่ง สพป.ขอนแก่น เขต 4
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญทอง นางสาวดวงใจ ถวิลไพร โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน สพป.ขอนแก่น เขต 4