สรุปตัวแทนการประกวด
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก(การศึกษาพิเศษ)
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
22-23 มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ เขต
1
2 การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 3
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยนาท
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด เขต 1
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 2
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1
43 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 2
44 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี
45 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1
46 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2
47 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3
48 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 1
50 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต 2
51 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
52 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
53 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี ตราด)
54 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
55 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
56 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)
57 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี)
58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)
59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)
61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี)
62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)