ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
30 มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางจิรนันท์ หาที่ถูก โรงเรียนวัดท่ากง สพป.ระยอง เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาววัลภา ผลาผล โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวจันทร์แรม สิงหนาท โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางณัชชา พันธ์เพชร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ สพป.ชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมประกวด