ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
30 มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) สพป.นครปฐม เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวพรรณวดี ปามุทา โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายธนณัฐ ศิระวงษ์ โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป.ปทุมธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางกัณยกร อัครรัตนากร โรงเรียนวัดสวนแตง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นายมนู สุโธ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ สพป.อ่างทอง
6 นายวีระวัฒน์ วัฒนา โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู2500) สพป.ลพบุรี เขต 1