ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
30 มกราคม พ.ศ. 2561

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวรัชดา ทองสุข โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป.อ่างทอง ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสายฝน แตงโสภา โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสมพิศ ใช้เฮ็ง โรงเรียนบ้านท่าจาม สพป.ชลบุรี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายชูชาติ คาดสนิท โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด สพป.ระยอง เขต 2 เหรียญเงิน
5 นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป.ตราด เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ โรงเรียนวัดพุน้อย สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญเงิน