ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
วันที่ 18 - 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอับดุลเราะมาน ขาวแท้ โรงเรียนบ้านแหร สพป.ยะลา เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอำพล ประทุมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป.ชุมพร เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ