ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
วันที่ 18 - 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอุ่นเรือน ศิริพรประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ปลายรำ สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสิยามล หรนหมาน โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง สพป.ปัตตานี เขต 1 เข้าร่วมประกวด