เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 29 - 30 มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายฤชากร เย็นศรี สพป.กำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ภาคเหนือ  
2 นายเมธี ศรีทิพย์ สพป.กำแพงเพชร เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ภาคเหนือ  
3 นายวิลสันต์ ฝั้นกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ภาคเหนือ  
4 นายวรวิทย์ สิทธิโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards) ภาคเหนือ